Đặt một câu hỏi

HD-555 đầu thu Kỹ thuật số DVB T2

Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 model HD-555 là sản phẩm cải tiến từ model HD-012 với các tính năng nâng cấp bao gồm thay đổi giao diện mới, thêm các phím bấm vật lý.
2


Số ký tự đã nhập: