Đặt một câu hỏi

Cáp HDMI 5m

5m


Số ký tự đã nhập: