Đặt một câu hỏi

Dây anten đồng trục 5C-FBSố ký tự đã nhập: